O namaPočetak rada ove ustanove seže u 1973. godinu, tada pod nazivom Narodno sveučilište općine Donja Stubica u čijem sastavu su djelovali i Knjižnica, Dom kulture i Radio Stubica.

Godine 1995. Radio Stubica izlazi iz sastava Narodnog sveučilišta, koje 1998. godine mijenja naziv u Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, a Dom kulture prelazi pod upravu Grada. Pučko otvoreno učilište Donja Stubica osnovano je temeljem Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, a osnivač je grad Donja Stubica. Djelatnost ustanove je kulturno-obrazovna s naglaskom na obrazovanju odraslih i knjižničnu djelatnost. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica i voditeljica Knjižnice je Manuela Frinčić, mag. bibl.

Pučko otvoreno učilište Donja Stubica provodi formalne i neformalne programe obrazovanja za djecu i odrasle. Od formalnih programa provodimo programe osposobljavanja i usavršavanja koji su odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Trajanje programa osposobljavanja i usavršavanja znatno je kraće i fleksibilnije od klasičnih školskih programa, što omogućuje polaznicima usklađivanje pohađanja nastave sa drugim poslovnim i osobnim obvezama, a nastava je usmjerena na stjecanje praktičnih vještina polaznika. Polaznici programa stručnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja nakon svladanih nastavnih sadržaja polažu završnu provjeru koja se sastoji iz pismenog, usmenog i praktičnog dijela, ovisno o programu. Po uspješno završenoj završnoj provjeri znanja kod verificiranih programa polaznici dobivaju Uvjerenje koje je javna isprava te se upisuje u elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i služi im za zaposlenje.

Od neformalnih programa nudimo mogućnost organizacije tečajeva stranih jezika, tečaja rada na računalu, te ostalih tečajeva prema zahtjevima tržišta. Kod neformalnih programa polaznici po završetku tečaja, a nakon položene završne provjere znanja, dobivaju Uvjerenje Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica o položenom tečaju.

Također, nositelji smo certifikata za provođenje izobrazbe za javnu nabavu temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a u 2015. godini ishodili smo i Rješenje Ministarstva poljoprivrede za provođenje izobrazbe za održivu uporabu pesticida.

Vrlo veliku pozornost poklanjamo i knjižnično-kulturnoj djelatnosti, te uz osnovne poslove kao što su nabava, obrada i posudba knjiga, te ostali manipulativni poslovi s knjižnim fondom, organiziramo i brojna kulturna događanja, promocije, predavanja, radionice, druženja i susrete za djecu i odrasle, kojima nastojimo našim korisnicima približiti kulturu, a Knjižnicu uvrstiti u svakodnevno mjesto boravka.

Kroz cijelu godinu, a na obostrano zadovoljstvo, surađujemo sa ustanovama i udrugama na području Grada Donja Stubica i šire sa ciljem poboljšanja i povećanja kulturnih, sportskih i drugih događanja.

Svojim trudom i entuzijazmom nastojimo maksimalno iskoristiti vrijeme i prostor te omogućiti i približiti kulturu i obrazovanje svima koji za njih pokazuju interes i zanimanje.

Vizija, misija i poslanje


Pučko otvoreno učilište – Knjižnica Donja Stubica obrazovna je i kulturna ustanova koja osigurava pristup znanju, informacijama, cjeloživotnom učenju i obrazovanju te djelima mašte pomoću niza izvora i službi, a na raspolaganju je svim članovima zajednice bez obzira na njihovu rasu, nacionalnost, dob, spol, religiju, jezik, invaliditet, ekonomski i radni status te obrazovanje, prema IFLA-inim smjernicama za narodne knjižnice.

Misija Pučkog otvorenog učilišta – Knjižnice Donja Stubica je:

  • ● osigurati mogućnost formalnog i neformalnog obrazovanja za koje se pojedinac odlučuje,
  • ● omogućiti pristup znanju u tiskanom ili drugim oblicima (multimediji i izvori na internetu),
  • ● omogućiti pristup informacijama, idejama i kulturnim sadržajima
  • ● omogućiti kulturni i umjetnički razvoj zajednice te doprinositi pri oblikovanju i održavanju kulturnog identiteta zajednice
  • ● biti mjesto osobnog rasta i razvoja pojedinca i grupe
  • ● biti mjesto okupljanja i nositelj pozitivnih promjena.

Poslanje Pučkog otvorenog učilišta – Knjižnice Donja Stubica je približiti informaciju, znanje i kulturu svim stanovnicima grada Donja Stubica, i okolnih mjesta, moći odgovoriti na potrebe i zahtjeve članova što stručnijom i kvalitetnijom uslugom, uz poticanje čitanja, kulturnog stvaralaštva, osobnog razvoja i cjeloživotnog obrazovanja kod svakog pojedinca zajednice.

Želja nam je da Pučko otvoreno učilište – Knjižnica Donja Stubica bude informativno, kulturno i obrazovno središte našeg grada, ugodno mjesto za boravak uz rad, igru i druženje, mjesto susreta na predavanjima, promocijama, radionicama te ostalim oblicima organiziranog druženja, te da timskim radom, stručnim usavršavanjem te korištenjem informacijske tehnologije osiguramo i poboljšamo kvalitetu svakodnevnog rada.

Anketa
Anketa:
Koliko knjiga pročitate mjesečno?
  Jednu
  Dvije
  Više od dvije
upis Rezultati
Izdvajamo
Vremenska prognoza
DONJA STUBICA Hrvatska