ObavijestiUpute za korisnike Knjižnice Donja Stubica u uvjetima bolesti COVID-19:


   • Korisnici knjižnice prije ulaska u knjižnicu obvezni su staviti zaštitnu masku.

  • Korisnici su obvezni dezinficirati ruke prilikom ulaska u knjižnicu

  • Potrebno je održavanje propisanog razmaka od 2 metra između knjižničara i korisnika koji borave u prostoru ili se kreću prostorom knjižnice.

  • Korisnici trebaju prije izlaska iz kuće i dolaska u knjižnicu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ukoliko je tjelesna temperatura viša od 37,2 oC, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje simptome bolesti (temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa ili gubitak njuha) korisnici trebaju otkazati dolazak u knjižnicu i telefonski se javiti liječniku obiteljske medicine.

  • Preporučeno je da u knjižnici u isto vrijeme boravi samo jedan korisnik te da slijedeći korisnik pričeka u predprostoru knjižnice dok prvi ne izađe, kako bi on mogao ući.

  • Ne preporuča se ulazak korisnika u prostor knjižnice s policama za slobodan pristup građi, a ukoliko se za  to pokaže potreba kako bi korisnik mogao pregledati knjižnu građu, obavezno je nošenje maske i provođenje propisane mjere higijene i dezinfekcije ruku prije i poslije boravka u slobodnom pristupu građi te nije dozvoljeno dodirivati knjižnu građu već je potrebna pratnja knjižničara kako bi on korisniku mogao sa police izvaditi potrebnu knjižnu građu.

  • Preporuča se da korisnik prije dolaska nazove u Knjižnicu i najaviti svoj dolazak uz dogovor o posudbi knjiga. Knjižnica Donja Stubica na svojoj web stranici ima katalog u kojem se nalazi upisani cjelokupni knjižni fond, te će se korisnici, ukoliko imaju tu mogućnost, upućivati na izbor knjiga za posudbu putem kataloga. Ukoliko korisnici nemaju mogućnost korištenja računala, knjižničar će im putem telefona preporučiti naslove za posudbu prema njihovim afinitetima.

  • Knjige koje korisnik vraća u knjižnicu, odlaže u za to namijenjenu košaru na stolu/stolici u predprostoru Knjižnice. Nakon razduživanja, odnosno prebacivanja vraćenih knjiga u karantenu (program Metel), knjižničar vraćene knjige iz košare smješta u jednu kutiju na kojoj će se zabilježiti datum vraćanja te će se odložiti u prethodno pripremljen prostor u Knjižnici na 72 sata. Nakon proteka 72 sata (3 dana) knjige će se razdužiti iz karantene i vratiti u fond Knjižnice te će ih tek tada ponovno biti moguće posuditi. Dosadašnja su istraživanja pokazala da je životni vijek Covida19 pri sobnoj temperaturi za papir, karton i tekstil do 24 sata, a za plastiku 72 sata te se stoga primjenjuje ova odredba o karanteni kako bi se osigurala maksimalna sigurnost za ponovnu posudbu knjiga.

Natrag