Obrazovanje odraslih

Ovdje navedeni programi odobreni su od Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, te se upisuju u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko...

Više...

strani jeziCI

Nastava se održava u dopodnevnim, popodnevnim i večernjim satima u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica...

Više...

Knjižnica


Početak rada Knjižnice i čitaonice u Donjoj Stubici seže u 1890. godinu...

NOVITETI U KNJIŽNICI

KATALOG

Više...

Obrazovanje odraslihProgrami odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Ovdje navedeni programi odobreni su od Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa, i upisuju se u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Nastava se održava u dopodnevnim, poslijepodnevnim i večernjim satima u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica.
Ukoliko postoje potrebe poslodavaca za obrazovanjem djelatnika na radnom mjestu, dolazimo u poduzeće.
Kod upisa je potrebno priložiti originale dokumenata koje po uvidu vraćamo: domovnica, rodni list, završna svjedodžba, osobna iskaznica, liječnička potvrda i sanitarna knjižica ovisno o programu.

NAZIV ZANIMANJA PODRUČJE OBRAZOVANJA UVJETI ZA UPIS BROJ SATI
RAČUNALNI OPERATOR/OPERATORKA informatika srednja škola
15 godina starosti
120 sati
SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA/SAMOSTALNA KNJIGOVOTKINJA ekonomija, trgovina i poslovna administracija srodna srednja škola
18 godina starosti
150 sati
OBAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA ekonomija, trgovina i poslovna administracija srednja škola
18 godina starosti
120 sati
POSLOVNI TAJNIK/POSLOVNA TAJNICA ekonomija, trgovina i poslovna administracija srednja škola
18 godina starosti
290 sati
RAČUNALNI DAKTILOGRAF/RAČUNALNA DAKTILOGRAFKINJA administracija osnovna škola
15 godina starosti
150 sati
TEHNIČKI CRTAČ/CRTAČICA U AUTOCAD-U (SA CRTANJEM U TRI DIMENZIJE) informatika srednja škola
17 godina starosti
120 sati
DADILJA osobne usluge, usluge zaštite i druge zaštite srednja škola
18 godina starosti
400 sati
NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA zdravstvo osnovna škola
18 godina starosti
500 sata
VINOGRADAR-PODRUMAR/VINOGRADARKA-PODRUMARKA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
124 sata
VOĆAR/VOĆARICA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
140 sati
MLJEKAR-SIRAR/MLJEKARICA-SIRARICA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
125 sati
KOZAR/KOZARICA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
125 sati
OVČAR-PRERAĐIVAČ OVČJIH PROIZVODA/OVČARICA-PRERAĐIVAČICA OVČJIH PROIZVODA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
140 sati
PČELAR/PČELARICA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
125 sati
MASLINAR/MASLINARKA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
125 sati
MESAR/MESARICA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
175 sati
MLINAR/MLINARICA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
120 sati
LICITAR-MEDIČAR/LICITARKA-MEDIČARKA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
17 godina starosti
120 sati
SLASTIČAR/SLASTIČARKA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
175 sati
PROIZVOĐAČ/PROIZVOĐAČICA HUMUSA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
125 sati
PROIZVOĐAČ/PROIZVOĐAČICA POLJOPRIVREDNIH KULTURA NA EKOLOŠKI NAČIN poljoprivreda i prehrana osnovna škola
15 godina starosti
150 sati
PEKAR/PEKARICA poljoprivreda i prehrana osnovna škola
18 godina starosti
175 sati
KONOBAR/KONOBARICA ugostiteljstvo i turizam osnovna škola
15 godina starosti
250 sati
KUHAR/KUHARICA ugostiteljstvo i turizam osnovna škola

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara

15 godina starosti
175 sati
SOBAR/SOBARICA ugostiteljstvo i turizam osnovna škola

liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sobara

18 godina starosti
150 sati
KLESAR/KLESARICA građevinarstvo osnovna škola
15 godina starosti
150 sati
ZIDAR/ZIDARKA građevinarstvo osnovna škola
15 godina starosti
120 sati
KERAMIČAR/KERAMIČARKA građevinarstvo osnovna škola
15 godina starosti
136 sati
TESAR/TESARICA građevinarstvo osnovna škola
15 godina starosti
120 sati
SOBOSLIKAR/SOBOSLIKARICA građevinarstvo osnovna škola
15 godina starosti
145 sati
GERONTODOMAĆIN/GERONTODOMAĆICA građevinarstvo osnovna škola
18 godina starosti
160 sati

OBAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA


CILJ

Osposobiti polaznike za usvajanje osnova računovodstva i zakonskih postavki. Usvajanjem znanja ovog programa kandidat stječe znanja za obavljanje određenih poslova računovodstva u vođenju različitih analitičkih knjigovodstava (materijalnog i robnog knjigovodstva, salda konta, dugotrajne imovine itd.), praćenje novosti iz domene poreznih i računovodstvenih sfera, obračuni plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika, obračun poreza na dodanu vrijednost, obračun amortizacije.OKVIRNI PROGRAM

NASTAVNE CJELINE SATI
Definiranje osnovnih pojmova računovodstva i knjigovodstva, opasnosti i mjere zaštite pri obavljanju poslova samostalnog knjigovođe 7
Računovodstveni i ekonomski pojmovi prema pozicijama u računovodstvenim, financijskim i porezni izvješćima 10
Poslovne knjige 4
Popis imovine i obaveza 2
Temeljna financijska izvješća 2
Kontni plan 15
Osnove knjiženja u poslovne knjige obrtnika 7
Analitičko-materijalno knjigovodstvo 12
Plaća i ostala materijalna prava 15
Analitičko knjigovodstvo dugotrajne imovine 10
Novčano poslovanje i platni promet 10
Analitika kupaca i dobavljača, porez na dodanu vrijednost 12
Analitičko knjigovodstvo, troškovno računovodstvo 6
Analitičko knjigovodstvo robe 4
Prihodi, rashodi, financijski rezultat, kapital i rezerve 4