Katalog informacijaIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Pravo na pristup informacijama


Zakoni pod koje podliježe POU Donja Stubica:


Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Zakon o ustanovama

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o knjižnicama

Zakon o obrazovanju odraslih


Pravilnici:

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih

Pravilnik o izmjeni pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja popunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih


Natječaji:

Natječaj za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - srpanj 2017.

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - listopad 2018.


Evidencije osobnih podataka:

Evidencija zaposlenika
Evidencija polaznika
Evidencija članova knjižnice
Evidencija vanjskih suradnika
Evidencija dobavljača

Unutarnje ustrojstvo


Financijski izvještaji

Financijski izvještaji javno objavljeni na stranicama Ministarstva financija.

 

Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Pučkom otvorenom učilištu Donja Stubica

Obavijest temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Plan nabave za 2018. godinu

Izmjene Plana nabave za 2018. godinu

Registar ugovora

Plan nabave za 2019. godinu