Katalog informacijaIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Pravo na pristup informacijama


Zakoni pod koje podliježe POU Donja Stubica:


Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Zakon o ustanovama

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o knjižnicama

Zakon o obrazovanju odraslih


Pravilnici:

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih

Pravilnik o izmjeni pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja popunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih


Natječaji:

Natječaj za ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - srpanj 2017.

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - listopad 2018.


Evidencije osobnih podataka:

Evidencija zaposlenika
Evidencija polaznika
Evidencija članova knjižnice
Evidencija vanjskih suradnika
Evidencija dobavljača

Unutarnje ustrojstvo


Financijski izvještaji

Financijski izvještaji

Izvješće o radu za 2017. godinu

Godišnji plan rada za 2018.

Financijski plan za 2018.

1. Izmjene Financijskog plana za 2018. godinu

2. Izmjene Financijskog plana za 2018. godinu

Godišnji plan rada za 2019.

Financijski plan za 2019.

Javna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Pučkom otvorenom učilištu Donja Stubica

Obavijest temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Plan nabave za 2018. godinu

Izmjene Plana nabave za 2018. godinu

Registar ugovora

Plan nabave za 2019. godinu